Stu Nicholls | CSSplay | Professional series drop#2
www.manodienynas.lt

Sofija ir Vladimiras Zubovai

Photobucket

Vladimiras Zubovas

 

Už didelius Sofijos ir Vladimiro Zubovų nuopelnus lietuvių tautai ekonomikos, kultūros ir ypač švietimo srityje 1933 metų rugsėjo 6 dieną Ginkūnų mokykla buvo pavadinta “Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų pradžios mokykla”.

Sofija Zubovienė labai rūpinosi liaudies švietimu. Ji kiekvienais metais iš savo lėšų skyrė per 10 tūkstančių rublių vien tik švietimo reikalams. Visuose dvaruose buvo įsteigtos pradžios mokyklos. Daugelis iš jų buvo slaptos – jose buvo mokoma lietuvių kalbos. Pagal tautybę būdami ne lietuviai, Zubovai nebijojo žandarų ir caro valdžios persekiojimų ir kūrė slaptas mokyklas lietuviams, rūpinosi kultūros išlikimu ir plėtojimu. Jų dvaruose buvo steigiami vakariniai kursai, rengiamos gegužinės, organizuojami slapti lietuvių susirinkimai.

Visomis mokymo priemonėms mokinius aprūpindavo patys Zubovai. Programas S.Zubovienė pertvarkydavo savo nuomone ir nuožiūra. Trečiame skyriuje ji reikalavo mokyti Lietuvos istoriją.

Ginkūnų buhalterijoje buvo sąskaita “O.P” (obščestvennaja polza). Per šią sąskaitą buvo pravedamos išlaidos mokykloms statyti ir išlaikyti, stipendijos besimokančiam jaunimui.

V.Zubovas rėmė lietuviškos spaudos platinimą, pats mėgdavo skaityti draudžiamą literatūrą. Dvare veikė slapta biblioteka, nuolat buvo turtinami jos fondai.

Grafai Sofija ir Vladimiras Zubovai įsteigė mokyklas Ginkūnuose, Naisiuose, Bubiuose, Agluonoje, Medemrodėje. Jų pastangomis ir lėšomis Šiauliuose įkurta mergaičių gimnazija, našlaičių prieglauda.

S. ir Vl. Zubovų nuopelnai lietuvių tautos kultūrai, švietimui yra neginčijami. Beveik visa jų veikla yra susijusi su Ginkūnais, todėl kiekvienas su pagarba taria šių žmonių vardus.

Photobucket

Sofija Bilevičiūtė Zubovienė

© Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų pagrindinė mokykla Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas  www.webmanija.lt - Internetiniai sprendimai Jūsų verslui.