Stu Nicholls | CSSplay | Professional series drop#2
www.manodienynas.lt

         VIZIJA

 
                   

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla – nuolat besimokanti, saugi, moderni, atvira kaitai, patraukli darbo metodais švietimo institucija, kurioje mokiniai gauna kokybišką ugdymą, pagal gebėjimus ir poreikius siekia individualios pažangos, klojami pamatai tolesniam mokinių mokymuisi. Mokykla, besivadovaujanti demokratiniais principais, skirianti dėmesį dvasiniam, pilietiniam ir kultūriniam asmenybės ugdymui, sauganti ir puoselėjanti kultūrinį paveldą ir dirbanti mokyklos įkūrėjų devizu „Garbė, sąžinė ir meilė Tėvynei“.

 

        MISIJA

 

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos misija – teikti kokybišką pradinį, pagrindinį išsilavinimą, orientuotą į šiuolaikiško, verslaus, kūrybingo  piliečio ugdymą.

© Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų pagrindinė mokykla Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas  www.webmanija.lt - Internetiniai sprendimai Jūsų verslui.