Stu Nicholls | CSSplay | Professional series drop#2
www.manodienynas.lt

Mokinių, klasių  komplektų skaičius, mokytojų skaičius, kiti duomenys apie mokyklą 2017–2018 m. m.

2017–2018 m. m. mokykloje yra 13 klasių komplektų (2 – priešmokyklinio ugdymo grupės, 6 – pradinės klasės, 5 – 5-8 ir 10 kl.).
Mokykloje mokosi – 274 mokiniai.
Dirba – 31 mokytojas. Iš jų: 10 – mokytojai  metodininkai, 20 – vyresnieji mokytojai, 1 – mokytojas.
Darbas vyksta viena pamaina. Pamokų pradžia – 8.00 val.
Mokykloje vykdomos programos: priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa.
Pirmoji užsienio kalba – anglų k., antroji – rusų k. ir vokiečių k.
Mokyklos patalpos: 21 kabinetas, sporto salė, biblioteka, skaitykla, valgykla.

© Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų pagrindinė mokykla Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas  www.webmanija.lt - Internetiniai sprendimai Jūsų verslui.