Stu Nicholls | CSSplay | Professional series drop#2
www.manodienynas.lt

 ŠIAULIŲ RAJONO GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLOS MOKINIŲ SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

1. Socialinė-pilietinė veikla privaloma visiems 5-10 klasių mokiniams.

2. Veiklai 5-6 kl. skiriama 9 val. o 7-10 kl. 12 val. per mokslo metus.

3. veiklos kryptys: kūrybiškumas, veikla/veiksmas, pagalba.

 4. 5-6 klasėse veikla orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir stiprinimą klasėse, mokyklos bendruomenėje.

5. 7-10 klasėse veikla orientuota į platesnio visuomenės konteksto suvokimą; visuomenės atsakomybės, aktyvumo motyvacijos skatinimą, susipažįstant su darbo rinkos poreikiais, identifikuojant savo galimybes bei poreikius, priimant atsakomybę už savo pasirinkimus.

6. Socialinė-pilietinė veikla vykdoma nepamokiniu metu.

7. Scialinė-pilietinė veikla vykdoma per pažintines dienas, išvykas, projektus, renginius, kultūrines programas, prevencines programas, profesinės karjeros planavimo programas ir individualiai.

8. Socialinę-pilietinę veiklą organizuoja dalykų mokytojai, siedami su pamokų temomis, klasių vadovai, mokyklos administracija, pagalbos specialistai, bibliotekininkas, socialiniai partneriai.

9. Duomenys apie socialinę-pilietinę veiklą fiksuoja mokinys „Socialinės-pilietinės veiklos dienoraštyje“.

10.Kiekvieną mėnesį klasės vadovas patikrina dienoraščio duomenis apie kiekvieno mokinio atliktą veiklą. Pusmečio ir metų pabaigoje ją įvertina, įrašydamas įskaitą dienyne.

© Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų pagrindinė mokykla Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas  www.webmanija.lt - Internetiniai sprendimai Jūsų verslui.