Stu Nicholls | CSSplay | Professional series drop#2
www.manodienynas.lt

 2016 M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

1.Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą:

1.1.Tobulinti pamokos vadybą;

1.2.Tobulinti individualios mokinio pažangos stebėsenos ir vertinimo sistemą;

1.3.Plėtoti neformaliojo švietimo ir projektines veiklas;

1.4.Tęsti mokyklos ugdymo(si) bazės modernizavimą.

2. Stiprinti ir plėtoti mokyklos ir vietos bendruomenės sąveiką, siekiant patrauklios mokyklos įvaizdžio:

2.1. Efektyvinti mokytojo, klasės vadovo, pagalbos mokiniui specialistų darbo metodus bendradarbiaujant su mokinių tėvais;

2.2. Plėtoti mokyklos ir socialinių partnerių ryšius. 

 

 

© Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų pagrindinė mokykla Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas  www.webmanija.lt - Internetiniai sprendimai Jūsų verslui.