Stu Nicholls | CSSplay | Professional series drop#2
www.manodienynas.lt

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ 2016 METŲ IV KETVIRČIO  VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ

 

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu. Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių.

 

Pareigybės pavadinimas

2016 m. darbuotojų  skaičius

2016 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)

2016 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)

Direktorius

1

970

1156,59

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

878,7

903,92

Mokytojas

29

649,65

668,29

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir administracijos reikalams

1

497

497

Valgyklos darbuotojai (vedėjas, virėjas, virtuvės darbininkas)

4

380

365

Aptarnaujantis personalas 

14

380

365

© Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų pagrindinė mokykla Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas  www.webmanija.lt - Internetiniai sprendimai Jūsų verslui.